När groggen smakar ångest

 
 
 
”Framtiden behöver mig i ett välnärt, vältränat och utvilat tillstånd” lyder en aforism för revolutionärer som jag tagit till mitt hjärta trots mina vämjelser inför aforismer som irriterande hobbypsykologiska fenomen. Och ärligt talat är vi inte särskilt snälla mot oss själva och våra kroppar. Tvärtom tycks världsförändring och självspäkelse ofta gå hand i hand, liksom missbruk av olika slag är minst lika vanligt bland oss subversiva som hos befolkningen i stort.
 
Semestertider betyder ofta fest och fest betyder ofta alkohol, och redan nu vill du kanske bläddra till nästa sida i tidningen för att slippa syna dina alkoholvanor närmare. Eftersom ungefär var tionde svensk missbrukar eller riskbrukar alkohol är risken stor att någon i din närhet eller du själv har problem med alkohol. Eller med gatudroger, eller droger på recept. Jag tänker inte berätta hur farligt det är för kroppens olika organsystem eller vilka sociala implikationer missbruket medför, för allt det är uppenbart och välkänt.
 
Däremot vill jag påminna om att trappa ner på alkoholkonsumtionen i takt med den fallande temperaturen. Groggen du häller upp framför tv:n en torsdagseftermiddag en regnig höstdag kommer inte alls smaka som den på bryggan den där fina sommarkvällen. Du är värd så mycket bättre än en kronisk röra av fylla och bakfylla, lögner och ångest. Man kan leva ett liv i total avsaknad av självförakt. Tro mig, det är möjligt. Utan undantag.
 
Arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen har historiskt sett stått varandra nära. Förr kunde arbetare få lönen i sprit. Idag måste vi ta med visakortet till systemet för att för egen maskin omsätta löningen i en bag-in-box. Och vi dricker mer än på länge i landet där 49 procent av befolkningen röstade ja till ”införande av fullständigt rusdrycksförbud” 1922. En packad arbetarklass är en trött sådan, en börda i produktionen men också i kampen för en ny värld.
 
Arbetsköparna har sett produktionsbortfallet och infört drogtester inom allt fler yrken. På en av mina gamla arbetsplatser ordnade företrädare för den lokala fackklubben ett marijuanaparty sista helgen innan drogtesterna infördes. Det är historia nu, men visar på hur vår magkänsla att göra tvärtemot vad företaget säger kan leda oss fel. Gör inte samma misstag. Och kom ihåg att hur uselt ditt liv än är eller har varit, är det du själv som bestämmer om du ska bli full eller inte. Och till sist om du helst vill hamna på dårhuset, bårhuset, eller bli nykter och ren. Vi behöver dig i ett välnärt, vältränat och utvilat tillstånd. Kom!
 
Arbetaren 2/9 2010