Säker sex är politik

 

 

Sex är ett billigt inomhusnöje när mörkret och kylan sänker sig över våra kala breddgrader. Det behövs ingen särskild utrustning, går att ägna sig åt ensam, i par eller grupp och så ofta eller sällan det finns tid och lust. Ur hälsosynpunkt är sex bra. Det innebär ofta en form av motion, och orgasm stärker bäckenbottenmusklerna. Män som ejakulerar regelbundet får dessutom mer sällan problem med pungen. Sömnen kan förbättras och blodtrycket sänkas.
 
Sedan imponerande 35 år har vi dessutom fri aborträtt i Sverige. Det betyder att sex inte alls behöver leda till graviditeter, åtminstone inte bland de sekulära människor som anser att abort är försvarbart. Bland religiösa extremister pyr däremot motståndet mot den fria aborten, och dessa har nyss vunnit en stor seger i Europarådet. En polsk läkare vägrade operera en kvinna med tarmproblem eftersom hon var gravid och läkaren var rädd att skada fostret, vilket hade varit oförenligtmed hans moraliska värderingar. På grund av den uteblivna operationen dog kvinnan, och därför lade svenska politiker en motion till Europarådet för att komma till bukt med liknande framtida problem.
 

Men abortmotståndarna lyckades mobilisera och vända på steken, och den resolution som antogs för några veckor sedan innehåller formuleringar som ”Ingen person, sjukhus eller institution ska kunna tvingas, hållas ansvarig eller diskrimineras på något sätt för att man vägrar utföra, underlätta, assistera eller utföra abort" eller "någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo". Det vill säga, en ganska allvarlig inskränkning av aborträtten.
 
Antalet döda i just illegala aborter är svåruppskattat, men enligt FN avlider en kvinna varje minut för att hon blivit gravid. Ett av milleniemålen FN satt upp är att minska mödradödligheten med 75 procent till år 2015, men det är det av milleniemålen som visar de sämsta resultaten hittills.
 
 Abort är för det mesta en sista utväg. Innan dess finns en rad preventivmedel att tillgå. Det mest biverkningsfria, och som utöver graviditeter också skyddar mot könssjukdomar, torde vara kondomen. Det hindrade inte påven från att påstå att distributionen av kondomer i Afrika förvärrar aidsproblemet när han besökte Kamerun förra våren. I dagarna har påven gjort halvt om i en intervjubok. Nu anser han att kondom i syfte att minska risken för infektion kan vara ett första steg mot ”en mer mänsklig sexualitet”. Men han påpekar också att man naturligtvis inte ser det som en riktig och moralisk lösning.
 
Någonstans mellan pillow talk och förspel måste vi se till att säkra det säkra sexet på ett politiskt plan. Religion ska utspela sig i kyrkor och moskéer, inte i våra sovrum.
 
Arbetaren november 2010