Uppror på recept

 

 

 

Märkliga diagnoser poppar upp på internet och blir snabbt flugor. Elallergi, kronisk borrelia och hypothyreos typ två är några exempel. Elallergiker har placerats i rum där vissa av dem slumpvis utsatts för elektromagnetisk strålning. Resultatet visade ingen som helst koppling mellan hälsa och el. Borrelia är en bakterie som dör av antibiotika. De som hävdar att de har kronisk borrelia menar att det är lögn, att borrelian överlever antibiotika och lever vidare i kroppen utan att detta syns på några blodprover. Alltså kan vem som helst av oss ha borrelia, och det är också dessa diagnosers styrka. Hypothyeros typ två sägs vara minskad känslighet för sköldkörtelhormon. Själva hormonnivåerna är normala men kroppen svarar inte på dem, menar man. Inga studier stödjer teorin.

 
Förutom att tveksamma krafter inom alternativmedicinen försöker göra sig en slant på dessa fenomen lämnas man med frågan varför högutbildade människor i västvärlden köper resonemang som med en gnutta kritiskt tänkande är enkla att genomskåda. Symptomen för trenddiagnoserna är många och vaga. Huvudvärk, trötthet, minskad sexlust, torr hud, diarré, förstoppning, frusenhet och humörsvängningar drabbar åtminstone mig varje vanlig svensk vinter utan att det går att skylla på någon sjukdom. När arbetslivet och familjelivet kräver mer av oss än vad som är möjligt att svara upp till, börjar vi känna oss risiga. Vi hinner helt enkelt inte tillfredsställa våra mest fundamentala behov. Vi hinner inte äta, skita, sova eller knulla som vi borde.
 
Men många lever utan att kunna genomskåda samhällsstrukturen. Om man tror att vi lever i den bästa av världar, ja då ter sig plötsligt huvudvärken och tröttheten som ganska obegripliga. Är samhället friskt måste det vara individen som är sjuk. Övertygelsen om detta är så stor att trots att läkare genom att undersöka och provta friskförklarar dessa människor, står de fast vid att de är sjuka, och diagnostiserar sig själva med de nya internetdiagnoserna. På webbforum och i bloggar förfäras de sedan över omvärldens oförstående och respektlöshet. Särskilt läkarkåren är ondsint eftersom den inte tillämpar de nya diagnoserna.
 
Träning på recept har blivit populärt inom vården. Kanske är det dags för uppföljaren – Uppror på recept – med en introducerande samhällsanalys. Att organisera en strejk eller bua ut ett sverigedemokratiskt torgmöte torde ta mindre energi i anspråk än att framhärda i sin påhittade sjukdom. Och om det inte motar tröttheten så lät du i alla fall bli att se dig själv som ett offer en liten stund!
 
Arbetaren 39/2010
 

 

 
 
Den här krönikan renderade läsarrespons i form av att jag fick boken "Ett vackert fängelse. På flykt från el och mobilstrålning" av Gunilla Ladberg tillsänd mig tillsammans med tidskriften "Vågbrytarens" miljöspecial 4 samt ett brev. Läs brevet här!