Vaccin är praktisk solidaritet


 

Två personer sitter i fängelse. De har begått brott tillsammans och sitter nu i var sin cell utan att kunna kommunicera med varandra. Åklagaren går till var och en av fångarna och kommer med samma erbjudande. 


”Om du vittnar mot din vän kan du bli kronvittne och få ett milt straff. Om din vän är tyst går du fri men hon döms till 10 år. Tvärtom om du är tyst men hon väljer att vittna. Om ni båda vittnar blir ingen kronvittne utan då sätter vi fast er båda på 5 år. Om ni båda är tysta har jag lite småskit jag kan sätta dit er för och då får ni några månader var.”


Prisoners dilemma är ett klassiskt begrepp inom beslutsteorin. Människor är rationella och vill uppnå bästa möjliga resultat för sig själva. Men om alla väljer på det som är bäst för dem själva kan alla få ett sämre läge. 


Dilemmat finns också i samhället i en modifierad form. När alla betalar skatt och erbjuds utbildning, kollektivtrafik och sjukvård är det kollektivets bästa. Men för några individer, starka, friska eller rika, skulle det löna sig att stå utanför skattesystemet och betala ur egen ficka när det behövs.


Samma sak är giltigt för vaccin. Det finns biverkningar av vaccin, och en person som är fullständigt frisk i övrigt kanske inte är i särskilt stort behov av att vaccinera sig för sin egen skull. Men om vaccinationsgraden för en viss smitta sjunker under 90% riskerar vi smittutbrott Då insjuknar inte bara de friskaste som valt bort vaccinet, utan också de nyfödda och de med sänkt immunförsvar (som inte kan vaccinera sig) och de som vuxit upp i ett annat land än Sverige (och inte hunnit vaccinera sig).


Om alla människor som kunde vaccinera sig skulle göra det, skulle samtliga epidemier det finns vaccin mot upphöra. Några skulle drabbas av biverkningar, men inga vaccin tillåts om de ger många eller farliga biverkningar. Alltså, du sitter i din familjecell och säger nej till att vaccinera ditt barn. Om dina medmänniskor i de andra cellerna väljer likadant kommer era barn bli sjuka. Men om de andra väljer vaccin skyddas ditt barn.


Vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) gav inte autism. Forskaren som påstod det hade fuskat med sin forskning och var betald av advokaterna till några autistiska barn vars föräldrar ville stämma läkemedelsbolaget. Trots detta lever fobin mot vaccinet kvar, och nu har Europa fått mässlingen igen. Den startade i Frankrike men kryper allt närmare Sverige. Under april insjuknade 46 barn och vuxna i Köpenhamn, hälften blev så dåliga att de tvingades ligga på sjukhus. 


Vill du vara fången som golar eller är tyst? Kommer du svika och kanske lägga dina vänners barn på sjukhus? Vaccin är solidaritet i praktiken. Livräddande solidaritet. 

 

Arbetaren 19/2011 

 

 

                          

© Jona Elings 2007-2011